Ο παρόν δυκτιακός χώρος αφιερώνεται στον γιό μου Λέανδρο που γεννήθηκε στις 11.12.2005, ακριβώς εννέα μήνες απο την επιστροφή μου, απο ενα ταξίδι φωτογραφίας που πραγματοποιήθηκε στο Άσουαν της νοτίου Αιγύπτου, με θέμα:

''Παιδιά''

Σύμπτωση; Ίσως!

Εγώ όμως θέλω να πιστεύω, ότι οι Έλληνες θεοί αντάμειψαν το ταξίδι μου με αυτό το αγόρι,

τον φίλο μου Λέανδρο!

 

<<Γιε μου, σα γίνεις άντρας πια, σα γίνεις παλληκάρι, σα συναντήσεις εκκλησιά, να μη τήνε χαλάσεις, σαν απαντήσεις 'κόνισμα, να το περιφρονίσεις.

Μ' αν ανταμώσεις άγαλμα, πιάσε και φύλαξε το, μα α θε ναύρεις δόρατα, ζέψου τα και πολέμα!>>

(παραδοσιακός ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος, περί το 1780)

 

2007  Web master adonis